Βρείτε το μέγεθός σας:

1

Χρησιμοποιήστε ένα δαχτυλίδι σας που φοράτε αυτή την εποχή.

2

Μετρήστε με έναν χάρακα την εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού.

3

Αντιστοιχήστε τη διάμετρο με το μέγεθος στον πίνακα που ακολουθεί.

Διάμετρος (mm) Περιφέρεια (mm) Νούμερο Ομάδα
13 41 1 Μικρό δάχτυλο & παιδικό
13,3 42 2
13,6 43 3
14 44 4
14,3 45 5
14,6 46 6
14,9 47 7
15,3 48 8
16 50 10
16,2 51 11 Μέσο γυναικείο
16,5 52 12
16,8 53 13
17,2 54 14
17,4 55 15
17,8 56 16
18,1 57 17 Μεγάλο γυναικείο & μέσο ανδρικό
18,5 58 18
18,8 59 19
19,2 60 20
19,5 61 21
19,8 62 22
20 63 23
20,4 66 24
20,6 65 25
21 66 26
21,2 67 27
21,5 68 28
21,9 69 29
22,2 70 30